SKQ15
SKQ15
产品分类:前臂一自由度开关控制假肢
SKQ15前臂一自由度双通道开关控制假肢(双开关)
1)开关控制手指动作
2)被动曲腕,被动旋腕
可采用新一代B型手头配置
可增加防水、二维功能

产品详情

                                            

 

适用于前臂中、短残肢
W=0.36kg
可提供3个手指或5个手指