SJS21
SJS21
产品分类:上臂二自由度肌电控制假肢
SJS21上臂二自由度肌电假肢
1)肌电控制手、肘动作
2)腕被动旋转,且任意位置自锁
3)如果肌电不能切换,可增加被动开关切换
4)抗电磁干扰(如手机等)
可采用新一代B型手头配置
手头可增加防水、二维、摆动肘关节、多模式功能

产品详情

                                     

 

适用于上臂肘离断,肩关节离断,上臂中、短、长残肢
W=0.90kg
可提供3个手指或5个手指