P4
P4
产品分类:上肢肘关节部件
P4壳式被动自锁肘关节装置
1)包括前臂筒和肘关节
2)拨动前臂筒上开关可以伸屈
3)肘关节可旋转且可调节松紧
4)肘关节可自由摆动
5)可与美容手头、索控机械手头、电动手头配套

产品详情

                                              

 

适用于上臂中、短、长残肢
W=0.342kg
腕关节内径有45mm、50mm两种尺寸